จากเด็กชุมชนแออัด สู่เจ้าของธุรกิจแว่นตาเงินล้าน คุณต้น Eyes love you เพราะผู้หญิงที่ชื่อว่า ‘แม่’

    จากเด็

Read more

นักธุรกิจน้อยร้อยล้าน เส้นทางธุรกิจการแพทย์ คุณต๋า ทนพ.ศักดิ์ชัย กับชีวิตพอเพียง มีวันนี้เพราะคำว่า“กตัญญู”

    นักธุร

Read more

ล้มแล้วลุกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง เกษตรกรผู้พลิกพื้นที่รกร้างให้เป็นทองคำแห่งความรู้ คุณประกอบ ศรีวะรมย์

  คนต้นแบบในวัน

Read more